Saada päring


Soovin rentida:

Kas soovid ka:Broneeringu tingimused

Tutvu broneeringu tingimustega:

Broneerimine

 1. Müügieelsed arved tuleb tasuda arvel märgitud maksetähtajaks.
 2. Hinnapakkumise saamine ei tähenda broneeringu kinnitamist. Broneering kinnitatakse ettemaksu tasumisega.
 3. Broneering tuleb tühistada kui selgub, et teenust ei ole võimalik soovitud kuupäeval kasutada.
 4. Kui arved ei ole tasutud õigeaegselt, on Küla Villa puhkekeskusel õigus broneeringud tühistada.
 5. Küla Villa puhkekeskuse territooriumil korraldab toitlustust puhkekeskuse köök. Erandid tuleb leppida kokku enne broneeringu kinnitamist.
 6. Küla Villa puhkekeskuse pakkumine kehtib 7 päeva. Pakkumise all on peetud silmas eelbroneeringut.
 7. Broneeringu kinnitamiseks on tarvis tasuda ettemaks 30% planeeritavast eelarvest või eraldi kokkuleppel esitada garantiikiri.
 8. Kui broneering kinnitatakse vähem kui 14 päeva enne teenuse kasutamist, esitatakse arve kogu eelarve ulatuses, mis tuleb tasuda 24h jooksul.
 9. Kui broneering on kinnitatud varem ning 30% ettemaksu arve on tasutud, esitatakse 14 päeva enne teenuse kasutamist arve ülejäänud 70% eelarve osale.
 10. Ettemaksu või muu arve tasumisel kinnitab klient, et ta on eelnevalt tutvunud teenuse kasutamise tingimustega.

Broneerimise tühistamine

 1. Broneerimise tühistamise kuupäevaks loetakse kuupäeva, mil Küla Villa puhkekeskus on saanud kätte kliendipoolse teate broneeringu tühistamise kohta.
 2. Aastaks ette broneeritud PULMADE ettemaksutingimused lepitakse kokku eraldi ja kinnitatakse e-maili teel.
 3. Kui soovitakse muuta teenuse kasutamise aega või kohta, siis arvestatakse seda kui broneeringu tühistamist ja uue broneeringu teostamist.

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetus

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetus