Saada päring

Kas soovid ka:
Broneeringu tingimused

Tutvu broneeringu tingimustega:

Broneerimine

 1. Müügieelsed arved tuleb tasuda arvel märgitud maksetähtajaks.
 2. Hinnapakkumise saamine ei tähenda broneeringu kinnitamist. Broneering kinnitatakse ettemaksu tasumisega.
 3. Broneering tuleb tühistada kui selgub, et teenust ei ole võimalik soovitud kuupäeval kasutada.
 4. Kui arved ei ole tasutud õigeaegselt, on Küla Villa puhkekeskusel õigus broneeringud tühistada.
 5. Küla Villa puhkekeskuse territooriumil korraldab toitlustust puhkekeskuse köök. Erandid tuleb leppida kokku enne broneeringu kinnitamist.
 6. Küla Villa puhkekeskuse pakkumine kehtib 7 päeva. Pakkumise all on peetud silmas eelbroneeringut.
 7. Broneeringu kinnitamiseks on tarvis tasuda ettemaks 30% planeeritavast eelarvest või eraldi kokkuleppel esitada garantiikiri.
 8. Kui broneering kinnitatakse vähem kui 14 päeva enne teenuse kasutamist, esitatakse arve kogu eelarve ulatuses, mis tuleb tasuda 24h jooksul.
 9. Kui broneering on kinnitatud varem ning 30% ettemaksu arve on tasutud, esitatakse 14 päeva enne teenuse kasutamist arve ülejäänud 70% eelarve osale.
 10. Ettemaksu või muu arve tasumisel kinnitab klient, et ta on eelnevalt tutvunud teenuse kasutamise tingimustega.

Broneerimise tühistamine

 1. Broneerimise tühistamise kuupäevaks loetakse kuupäeva, mil Küla Villa puhkekeskus on saanud kätte kliendipoolse teate broneeringu tühistamise kohta.
 2. Kui broneering tühistatakse 60 või rohkem päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse eelnevalt tasutud ettemaks mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.
 3. Kui broneering tühistatakse 59-35 päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse eelnevalt tasutud ettemaksust 90% mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.
 4. Kui broneering tühistatakse 34-22 päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse eelnevalt tasutud ettemaksust 50% mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.
 5. Kui broneering tühistatakse vähem kui 21 päeva enne teenuse kasutamist, siis ettemaksu ei tagastata.
 6. Kui broneeringu tühistamine on tingitud kliendist mitte sõltuvatel mõjuvatel põhjustel, mida on võimalik dokumentaalselt tõestada, siis tagastatakse ettemaks täies ulatuses.
 7. Aastaks ette broneeritud PULMADE ettemaksutingimused lepitakse kokku eraldi ja kinnitatakse e-maili teel.
 8. ETTEMAKSU tagastamisel arvestatakse maha broneerimistasu 2% broneeritud teenuse kogu maksumusest.
 9. Kui soovitakse muuta teenuse kasutamise aega või kohta, siis arvestatakse seda kui broneeringu tühistamist ja uue broneeringu teostamist.

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetus

Maaküttesüsteemi ehitamine ja peakaitsme suurendamine.
Antud projektitoetuses taotletav eesmärk aitab ettevõttel areneda, säästa aega ja raha, tulla turule uute toodetega ja anda tööd kohalikule elanikule. Vooluvõimsuse suurenemisega on ettevõttel võimalik korraldada suuremaid kultuuriüritusi. Uus küttesüsteem annab stabiilse võimaluse koolituste ja majutusteenuse pakkumiseks ka külmemal ajal.